Ερασιτεχνικά Λιπάσματα

Με τον γενικό όρο λίπασμα (ερασιτεχνικά λιπάσματα) αναφέρεται οποιαδήποτε ουσία, φυσική ή τεχνητά παρασκευασμένη, βελτιώνει την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα των φυτών. Τα λιπάσματα:

  • Ενισχύουν τη φυσική περιεκτικότητα του εδάφους σε ορισμένα χημικά στοιχεία ή
  • Αναπληρώνουν τις ποσότητες αυτών των στοιχείων που απορροφήθηκαν από φυτά προηγουμένων γενεών.

Φυσικές ουσίες, όπως φύλλα σε αποσύνθεση ή κοπριά ζώων άρχισαν να χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα σχεδόν από την εποχή που ξεκίνησαν οι πρώτες καλλιέργειες από τον άνθρωπο (αγροτική επανάσταση). Η χρήση τεχνητών λιπασμάτων είναι πιο πρόσφατη και φαίνεται ότι ξεκίνησε στις αρχές του 17ου αιώνα κατά την Αγροτική Βρετανική Επανάσταση. Αν και η χρήση τους γενικεύτηκε κατά την Βιομηχανική επανάσταση. Η επίδραση των λιπασμάτων τόσο στα φυτά όσο και, κυρίως, στο περιβάλλον άρχισε να ερευνάται κατά την Πράσινη επανάσταση στις αρχές του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα.

Τα λιπάσματα εν γένει διακρίνονται σε:

  • οργανικά (περιέχουν άνθρακα στη σύνθεσή τους) και σε
  • ανόργανα (δεν περιέχουν άνθρακα στη σύνθεσή τους).

Από την άποψη της σύνθεσης υπάρχουν:

  • φυσικά
  • τεχνητά λιπάσματα και
  • δύο συστάσεων.

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων